Buradasınız: Ambar Zararlıları

Ambar Zararlıları

Tütün Güvesi (Ephestia Elutella Hubn.)

Tanımı:Erginin rengi griden kahverengine kadar değişir. Ön kanatların uç ve göğüse yakın kısımlarında ikişer bant bulunmaktadır. Arka kanatlar açık gri renklidir. Vücut boyu 6-10 mm kanat açıklığı 15-20 mm dir. Oval şekilli yumurtaları önceleri beyaz olup sonra sarımtırak renge döner.Larva 8-12 mm boyda olup kirli beyaz renkten açık pembe renge kadar değişiklik gösterir. Vücut kıllı olup üzerinde kahverengi noktalar vardır. Pupa 6-8 mm boyda ve kahverengidir.

Yaşayışı:Dişi ergin 4-10 günlük yaşamı süresi içinde ortalama 100 yumurta bırakır. Yumurtaların tek tek veya kümeler halinde genellikle tütün yada denk üzerine bırakırlar. Kuluçka süresi 4-15 gün olup çıkan larvalar hemen beslenmeye başlar.Tütün güvesi kışı, tütün depolarında duvar ve çatlaklarda bir kapsül içinde olgun larva olarak geçirirler. Larva devresi 30-120 gün olup sıcaklığın 15 C0’ye ulaşmasıyla birlikte pupa haline geçmeye başlarlar. Pupa devresi 7-12 gündür. İlk ergin çıkışı iklime de bağlı olarak Mayıs ortalarında başlamaktadır. Yılda 3 nesil verirler.

Zararı:Tütün güvesi,kalite ham tütünü tercih eder. Larvaları, yaprak yüzeyinin damar haricindeki kısımlarını yiyerek ve pislik bırakarak zararlı olurlar.

Khapra Böceği (Trogoderma Granarium Everst.)

Erginler kırmızımsı kahve renkli ve oval şekillidir. Vücut üzerinde açık renkli enine bantlar ve kıllar bulunur. Ergin dişi 2.5,erkek l .8 mm boydadır. Yumurta saydam beyaz renklidir. Larva yaşına göre 0.5-5.5 mm boyda halkalı bir görünüşe sahiptir. Vücut çok sayıda sert esmer kıllarla kaplıdır. Vücut sonunda uzun bir kıl demeti bulunur. Pupa soluk esmer renkli, sırtı hariç diğer bölümleri tüylerle kaplıdır.

Khapra böceği erginleri gıda almadan 14-22 gün yaşar. Ergin dişi 30-126 adet yumurta bırakır. Yumurtadan çıkan larva ortamdaki gıdaları yiyerek gelişir. Larva 5-6 gömlek değiştirerek pupa olur. Normal koşullarda gelişme süresi 40-56 gündür. Yılda ortalama 4-5 döl verir. Elverişli koşullarda döl sayısı 12 düzeyine kadar çıktığı bilinmektedir. İlk kez Hindistan’da tuğla delikleri arasında bulunması nedeniyle Khapra böceği adını alan zararlılar kontrolünü zorlaştıran bazı önemli yaşayış özellikleri vardır. Örneğin larvalar 4-5 yıl gıda almaksızın yaşayabilirler. Ayrıca larvaların bulundukları ambarda yarık ve çatlaklarda barınma alışkanlıkları vardır.


Birinci derecede zararlı bir böcektir, doğrudan danede zarar yapar.Karantinaya tabi bir zararlıdır. Khapra böceği hububat çeşitleri, süt tozu, bira mayası, organik kuru maddeler, kuru meyve, sebze tohumları, keten tohumu, pamuk tohumu vb. materyallerde zarar yapar.
Kültürel önlemler

Kültürel Önlemler

Kültürel önlemler ürüne ambarda sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla iki aşamalı olarak uygulamaya konulur.
İlk aşamada ürün ambara konulmadan önceki önlemler uygulanır.
Ambar eski ürün artıklarından temizlenir,
Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir.
Ambar serin, havadar, aydınlık ve aktarmaya olanak verecek şekilde bölmeli olması için gerekli önlemler alınır.
Ambarın iç ve dış yüzeyleri kireçle badana edilir.
İkinci aşamada ürün ambara alınırken ve alındıktan sonraki önlemler uygulanır.
Yeni ürün eski ürün ayrı ayrı depolanır
Ürünün nemi %13'den fazla olmamalıdır
Ürünün kırıksız olması, taş, toz vb. yabancı madde içermemesi üzerinde özen gösterilir.
Ambar zararlılarına konukçuluk edebilecek diğer gıda maddeleri ve eski ürün artıkları ambardan uzaklaştırılır.
Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. böceklere barınma olanağı sağlayacak girintiler sıva ile kapatılır.
Ürün çuvallı ise ızgaralar üzerine istiflenir. Dökme ürün ise tek yığın olarak değil, bir kaç yığın halinde ambarlanır. Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.
Ürün ambarda kaldığı sürece en az 20 günlük aralarla kontrol edilir. Bu kontrollerde üründe zararlı bulaşması olup olmadığı aranır. Ayrıca mümkünse ürünün sıcaklık ve nemi ölçülerek zararlılar için uygun ortam oluşup oluşmadığı incelenir. Zira sıcaklık ve nem zararlı gelişmesi için önemli ekolojik etkenler olduğundan, ürünün nemi % 9'dan daha düşük ise böcek faaliyeti durur. % 15 ve üzerindeki nem oranları ise zararlıyı ve zararı artırır. Hububatta ambar zararlıları için kritik sıcaklıklar ise şöyledir. 10° C ve altındaki sıcaklıklarda genelde etkinlik ( üreme - zarar) durur. 15° C'de gelişme yavaştır. 20-30 °C de ise uygun sıcaklıklardır. 35 °C de üreme durur. 40-42 ° C de ölüm başlar.

Kimyasal mücadele

Hububat ambar zararlıları için 4 ayrı yöntemle kimyasal mücadele uygulanır;

  • Boş ambarlar ilaçlaması,

  • Koruyucu ilaçlama,

  • Ürün fümigasyonu

  • Boşluk ilaçlaması,


İlaçlama Zamanı

Boş ambar İlaçlama: Kültürel önlemler bölümünde belirtilen ambarın kireçle badana edilmesi işleminden sonra ambardaki olası bulaşmaları önlemek üzere ambarlamadan 15 gün önce uygulanır.
Koruyucu İlaçlama: Ürün ambara konulmadan önce ürünü ambarlama sürecince böceklerden korumak üzere uygulanır.
Dolu Ambar İlaçlama: Ürün ambarda iken bulaşma görüldüğünde gazlama şeklinde uygulanır. Ürünün ambarlama süresi içinde kültürel önlemler bölümünde belirtilen periyodik kontrollerde zararlı bulaşması görüldüğünde önce bu bulaşmanın düzeyi saptanır. Bunun için çuvallı yada dökme ürünün değişik yer ve derinliklerinden ürün alınarak paçal yapılır. Bu paçaldan 500 g örnek çekilir. Bu örnekte 3 yada daha fazla zararlı görüldüğünde dolu ambar ilaçlaması yapılır. Ancak Khapra böceği iç ve dış karantina zararlısı olduğundan tek böcek saptanması halinde dahi uygulama yapılır. Bu uygulama ambar öncesi dönemdeki bulaşmalar için de yapılır ve ürünün ambara canlı organizma içermeden konulması sağlanır. Ayrıca koruyucu olarak ilaçlanmış üründe aynı düzeyde bulaşma saptanırsa bu ürüne de dolu ambar ilaçlaması uygulanır.
Boşluk İlaçlama: Un üretilen yada depolanan birimlerde bulaşma görüldüğünde uygulanır.

Kırma ve Un Bitleri (Tribolium Spp.)

Tanımı: Erginleri parlak koyu kırmızı renkte, 3.5- 4 mm boyunda, yassı şekildedir. Baş ve göğüs sık noktalıdır. Bu iki türü birbirinden ayıran özellik ise un bitinde antenlerin son üç halkasının diğerlerinden daha geniş olmasıdır.

Devamını oku...

Değirmen Güvesi (Ephestia Kuehniella Z.)

Tanımı ve Yaşayışı: Ergin güve dumanlı gri renkte ve 10-14 mm boydadır. Ön kanatlar üzerinde enine zikzak bantlar vardır.Larva krem renkli ve kıllarla kaplıdır.Olgun larva 12-19 mm boydadır.Erginler1-2 hafta yaşarlar.

Devamını oku...

Arpa güvesi (Silotroga Cerealella Oliv.)

PDF

Ergin sarımsı veya sarımsı esmer renklidir. Ergin dişi 5-7. erkek 4-5 mm boydadır. Kanat açıklığı 12-14 mm dir.Antenler vücuttan daha uzundur. Üst kanatlar sarımsı veya sarımsı kahverengi, alt kanatlar ise parlak kurşuni renktedir ve kenarları uzun tüylerle kaplıdır. Yumurta rengi yeni bırakıldığında beyaz olup, 24 saat sonra kırmızıya döner. Boyu 0.4-0.6 mm'dir. Larva beyaz veya pembemsi renkte olup vücudu kıllarla kaplanmıştır. Olgun larva 9-12 mm boydadır. Pupa, parlak saman renkli ve 4.5-5 mm boydadır.

Devamını oku...

Ekin Kambur Biti (Rhyzopertha Dominika)

1.TANIMI VE YAŞAYIŞI:
Ülkemizde bulunan önemli türleri; Zabrus tenebrioides Goeze, Z. ınelancholicus Schaum, Z.politus Gauth., Z. spinipes

Devamını oku...

Pirinç Biti (Sitophilus Oryzae L.)

Ergin rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu 2.5-4 mm'dir. Baş uzun bir hortumla son bulur. Pronotum ve kın kanatlar üzerinde uzunca derin noktalar bulunur.

Devamını oku...

Buğday Biti (Sitophilus Grananus)

Tanımı: Erginleri parlak koyu kahve veya esmer renkli 3-5 mm boyundadır. Alt kanatları körelme gösterdiğinden uçamazlar.

Devamını oku...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL