Buradasınız: Biyolojik Yöntemler

Biyoloji Yöntemler

 • Doğadaki canlıların popülâsyonları beslenme ilişkisinin gereği olarak belirli bir Dengede devam etmektedir.
 • Zararlı türler ile beslenen birçok canlı türü vardır. İşte, bu canlılar zararlıları baskı altında tutarak popülasyon artışını  sınırlamaktadırlar. Bu canlılara doğal düşman adı verilir.
 • Zararlıların popülâsyonlarını ekonomik zarar eşiğinin altında tutmak amacıyla, Zararlıların predatörleri, parazitoitleri, parazitleri veya patojenleri kullanılarak yapılan Mücadele çalışmalarına Biyolojik Mücadele adı verilir.
 • Yani, biyolojik mücadele, herhangi bir organizmanın yoğunluğunu, bu etmenlerin (predatörler, parazitoitler, parazitler veya patojenler) olmadığı zamanki yoğunluğundan daha az düzeyde tutmalarını  sağlayıcı faaliyetler olarak da tanımlanabilir.
 • Biyolojik mücadele tek başına uygulanabileceği gibi entegre mücadele programları ile birlikte de uygulanabilir.
 • Biyolojik mücadeleye karar vermeden önce zararlıların doğal düşmanlarının çok iyi tespit edilmiş olması  ve bu doğal düşmanların etkinliklerinin bilinmesi gereklidir.
 • II. Dünya savaşından sonra sentetik organik maddelerin sentezi ve zararlılara karşı aşın kullanımı sonucu, bu kimyasal maddelerin birçok olumsuz etkileri ortaya çıkmıştır.
 • Bunun sonucu olarak zararlılarla mücadelede kimyasal mücadele dışındaki mücadele Yöntemlerine önem verilmeye başlanmış ve biyolojik mücadele önem kazanarak Zararlıların doğal düşmanlarının tespiti ve biyolojik mücadelede kullanılma olanaklarının Araştırılmasına ağırlık verilmiştir.
 • Günümüzde, entegre mücadele programlarında biyolojik mücadele oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
 • Ancak, biyolojik mücadele ile ilgili yapılacak çalışmalarda zararlı türlerin doğal düşmanları dikkatli bir şeklide tespit edilerek, bunların biyolojik ve ekolojik Özelliklerinin ortaya konması zorunludur.
 • Dünyada günümüzde kullanılan biopestisitlerden, 104 bakteri (çoğunluğu B. thuringiensis), AA nematod, 12 fungus, 8 virüs ve 6 protozoa preparatınm, diğer Taraftan zararlılara karşı biyolojik mücadelede kullanılan 107 adet doğal düşmanın Bulunduğu belirtilmektedir.